Kritikák

Magyarul

Másik halál

Bak Róbert: Olvasnivaló – Barnás Ferenc: Másik halál Ekultúra, 2013. március 8.

Balajthy Ágnes: Képterápia. Műút, új folyam LVII/4., 2012034.

Bedecs László: Rend a lelke. Tiszatáj, 2013. július és Tiszatájonline, 2013. augusztus 4.

Csuka Botond: A törhetetlen törékeny: a széthullással való küzdelem regénye Új Nautilus, 2013. március 12.

Danyi Zoltán: Másik halál. Danyi Zoltán füzete, 2012. július 28.

Fehér Renátó: Budapest, zárt osztály. prae.hu, 2012. december 13.

Forgách Kinga: Teret nyerő emlékek. Kultúra és Kritika, 2014. január 21.

Horváth Györgyi: Pusztulásra ítélt, ami jó. Magyar Narancs, XXIV. évf. 32. sz., 2012. augusztus 9.

Jánossy Lajos: Másik élet. Népszabadság, 2012. október 6.

Keresztury Tibor: Egy hivatásos menekülő. Élet és Irodalom, LVII. évf. 17. sz., 2013. április 26.

Láng Zsolt: Egy hallgató könyv. Élet és Irodalom, LVI. évf. 23. sz., 2012. június 8.

Ménesi Gábor: Csend, amit maga köré épít a mű. Bárka, XXI. évf. 2013/3. sz.

Nagy Zoltán: A gondolkodás gyógyír. Kortárs Online, 2013. február 1.

Novics János: Hullámszerűen Novics János blogja, 2013. május 29.

Nyéki Gábor: A viszonyítás fontosságáról. Apokrif Online, 2013. január 30.

Piszár Ágnes: Bevezetés a halálról szóló beszédbe. HÍD, 2012. szeptember.

Rostás Eni: Egy darabokra hullott elme örök ragyogása. Könyvesblog, 2013. április 23.

Rőhrig Eszter: Üveglétra. Kalligram, XXII. évf., 2013. június

Sántha József: Megkomponált pszichózis. Holmi, XXV. évf, 3. sz., 2013. március.

Somi Éva: Egy másik halál. Bárkaonline, 2014. január 9.

Szegedy-Maszák Mihály: A semmivel szembenézés regénye. Kalligram, XXI. évf., 2012. július–augusztus.

Szegedy-Maszák Mihály: „Képről készítek képet”. In: Sz-M.M.: A mű átváltozásai. Kalligram Kiadó, 2013.

Szerkesztőség: A másik halálaÚj Szó, 2013.június 27.

Szöllősi Barnabás: Július könyve – Barnás Ferenc: Másik halál. Litera, 2012. július 27.

Szűcs Teri: Ex libris. Élet és Irodalom, 2013. január 18.

Török András: Még kurrens. Vademecum Hírlevél, 402. szám. 2013. január

Török András: Budapest mint életelixír az Aegon-díjas nagyregényben. Budapest, XXXVI. évfolyam, 4. szám, 2013. április.

Turi Márton: Reményelméleti fragmentum. Új Forrás, 2013/10.

A kilencedik

Ambrus Judit: Gyerekkori rettenetek pokoltüzében. Népszava, 2006. június 10.

B. Juhász Erzsébet: A harmadik: A kilencedik (Barnás Ferenc újabb regénytípusa). C.E.T. (Central European Time), 2008. szeptember.

Bakk Ágnes: Hiába a nyelv… Korunk, 2007. május.

Berszán István: Régóta gyakorlom magamon az észrevehetetlenséget. Bárka, 2007/4.

Bucur Tünde Csilla: A hiány és a teste. Korunk, 2007. május.

Csíkvári Gábor: Barnás Ferenc A kilencedik. Kritika, 2007. január.

Csuhai István: Ha felépül végül. Élet és Irodalom, 50. évf. 15. sz., 2006. április 14.

Domján Veronika: Hiszem, ha nem látom. Vigilia, 71. évf., 2006/9.

Dunajcsik Mátyás: Egy lépés hátra. Holmi, XVIII. évf. 12. sz., 2006. december.

Illyés Zsuzsa: A kamera túloldalán. a7, 2007. március 19.

Jánossy Lajos: Sorstalanság. Litera, 2006. április 6.

Kocsis Lilla: Fonák üdvtörténet. Irodalmi jelen, VI. évf. 56. sz., 2006. június.

Marno János: Az emlékezés eksztázisa. Élet és Irodalom. LVIII. évf. 26. sz., 2014. június 27.

Lovas Ildikó: Egy másik hatvanas évek. Beszélő, 11. évf. 6. sz., 2006. június.

Radics Viktória: Mestermű. Holmi, XVIII. évf. 12. sz., 2006. december.

Reményi József Tamás: Szentkép. Népszabadság, 2006. április 1.

Seregi Tamás: Önkorlátozó írás és a korlátok. Alföld, 58. évf. 2. sz., 2007. február.

Szerbhorváth György: A dadogó kilátástalanság. Librarius, 2014.05.24.

Tatár Etelka: Krónika a világ sötét oldaláról. Magyarság, 33. sz., 2009. augusztus 15.

Tódor János: Nyilas Misi a pszichoanalízisben. Új Könyvpiac, 2006. június.

Vincze Ferenc: Megdöbbentő olvasmány az igazi nyomorról kilenc tételben. Magyar Hírlap, 2006. április 18.

Bagatell

B. Juhász Erzsébet: Bagatell? In: Kabdebó Lóránt köszöntése 65. születésnapja alkalmából. Szerk.: Bessenyei József, Ferenczi László, Kovács Viktor, Pálfi Ágnes. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara, Összehasonlító Irodalomtörténeti és Művészettörténeti Tanszék, 2001.

Margócsy István: Groteszk allegória. Népszabadság, 2000. szeptember 2.

Márton László: Egy mai Robinson. Új Szó, 53. évf. 270. sz., 2000. november 23.

Márton László: Ex libris. Élet és Irodalom, XLIV. évf. 28. sz., 2000. július 14.

Dr. Molnár László: A búgócsiga palástja. Életünk, 2001/11-12.

Vida Lajos: Egy vándorzenész esztétikája. Új Forrás, 33. évf. 3. sz., 2001. március.

Zsadányi Edit: Az ismerős idegen. Alföld, 51. évf. 11. sz., 2000. november.

Az élősködő

Irodalmi Kvartett: Barnás Ferenc Az élősködő című könyvéről beszélget Angyalosi Gergely, Bán Zoltán András, Németh Gábor és Radnóti Sándor. Beszélő, 1997. 12.

Bednanics Gábor: A kézzelfoghatóság igézete. A pozitivisztikus megragadás illúziója és az elbeszélés hermeneutikai esélyei Barnás Ferenc Az élősködő című regényében, Prae, 1999.1.

Bengi László: Barnás Ferenc – Az élősködő. Új Ember, 1998. január 18.

Gács Anna: (N)e(u)rotika. Holmi, X. évf. 6. sz., 1998. június.

Grendel Lajos: Ex Libris. Élet és Irodalom, 1997. október 10.

Keresztury Tibor: A mondatba zárt félelem. Népszabadság, 1997. ???. Uaz: In: K.T.: Kételyek kora. Magvető, 2002.

Kibédi Varga Áron: Ex libris. Élet és Irodalom, 1998. december 4. Uaz (Narratív határesetek: Stifter, Hazai Attila, Barnás Ferenc, Marno János.): In: K.V.Á.: A jelen – Irodalom és művészet a századfordulón. Kalligram, 2003.

Márfai Molnár László: A kórház mint allegória. Életünk, 1999/1.

Margócsy István: A neurózis melankóliája. Élet és Irodalom, 1998. február 6.

Márton László: A vallomástól a magyarázatig. Alföld, 49. évf. 3. sz., 1998. Uaz: In: M.L.: Az áhitatos embergép. Jelenkor Kiadó, 1999.

Molnár Gábor Tamás: Kórtörténet helyett. Népszabadság, 1997. június ???.

Piszár Ágnes: A mondat Lélektana. Symposion-line, 1998. 17.

Sz. Molnár Szilvia: Rögeszmés víziók. Magyar Napló, IX. évf. 10 sz., 1997. október.

Szili József: A testiség eszkhatológiája. Kalligram, 1997/9.

Toót H. Zsolt: A létezés természetes ritmusa. Napút Online, 1999.1. Uaz: In: T.H.ZS.: Prózaporond. Masszi Kiadó, 2000.

Turai Tamás: Imágó. Élet és Irodalom, 1998. február 6.

Vitéz György: Barnás Ferenc Az élősködő. Kortárs, 42. évf. 5. sz., 1998. május.

Zsadányi Edit: Írás az írásban. In: Látókörök metszése: Írások Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. Szerk.: Zemplényi Ferenc, Kulcsár Szabó Ernő, Józan Ildikó, Jeney Éva, Bónus Tibor. Gondolat, 2003.

Más nyelveken

Allen, Marguerite De Huszar: World Literature in Review: The Ninth by Ferenc Barnás. World Literature Today (WLT), November/December 2010.

Azali, Kathleen: The Ninth. C2O LIBRARY, 27 April 2010.

Carter, Monica: Hungry in Hungary. Salonica World Lit, 6 April 2010.

Cooper, Thomas: A child’s eye view of socialist Hungary. Hungarian Literature Online (HLO), 4 August 2009.

Ðào Trung Ðạo: The Ninth (Cu Mười)VOA News in Vietnamese, 11 September 2009.

Heller, Jan M.: Devátý – Barnás, Ferenc. A kilencedikPLAV, Obsah čísla 8/2013 “Magyarország”.

Holid, Anwar: The Ninth: Luapan Emosi Terpendam Jiwa Manusia. Rumah Buku / Kineruku Webzine, 5 March 2010.

Maday, Josh: The Ninth by Ferenc Barnás. The Quarterly Conversation, 9 November 2009

Marx, Bill: A Child’s View of Communism. PRI’s The World: World Books Podcast, 10 July 2009.

Marx, Bill: Strange Articulations of Being Human: The Ninth by Ferenc Barnas [BTBA 2010 Fiction Longlist]. Three Percent, 11 February 2010.

Milofsky, David: Summer reading. The Denver Post, 7 June 2009.

Reynolds, Francis: Staff Pick. Guernica, 11 August 2009.

Sanders, Ivan: Introduction to a reading by Ferenc Barnás at Columbia University, New York City, in October 2003.

Shore, Marci: Going on elsewhere. The Times Literary Supplement, 26 February 2010.

Szöllősi Barnabás: The language of disintegration. Ferenc Barnás: Another death. Hungarian Literature Online (HLO), 7 September 2012.

Vaculíková, Alžběta: Barnás Ferenc. Prágai Tükör, 3/2011.

Waxman, Jeff: The Ninth by Ferenc BarnásThree Percent, 21 May 2009.

Zsadányi Edit: Dictatorship, Infantilisation, and The Focalization Of A Child: Zsuzsa Rakovszky’s A Hullócsillag Éve (The Year Of The Falling Star) And Ferenc Barnás’ A kilencedik (The Ninth). Hungarian Studies, Volume 27, Number 2/December 2013.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.